Press & NewsStay up to date with the latest press releases and company news. And welcome to join our Future Lab for insights on innovation and security trends.

Press

ASSA ABLOY förvärvar Brüken i Mexiko
Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Brüken i Mexiko

ASSA ABLOY har förvärvat Brüken, ett ledande mexikansk bolag inom lås, beslag och tillbehör för glas och aluminumprodukter. ”Det är med glädje jag välkomnar Brüken till ASSA A ... Läs mer

Legal

Beslut vid årsstämman 2018

Val av styrelse och revisorÅrsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och Jan Sv ... Läs mer

Legal

En bra start på året

Första kvartalet Omsättningen ökade med 2% till 18 550 MSEK (18 142), varav 4% (6) organisk och 2% (3) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt uppvisades för Global Technolog ... Läs mer

Legal

ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Den tryckta ... Läs mer

Legal

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och anmäla sig till bolaget senast ... Läs mer

Legal

Starkt slut på 2017

Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 3% till 20 109 MSEK (19 484), varav 5% (1) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt uppvisades för Global Technolog ... Läs mer

Visa fler