Press & NewsStay up to date with the latest press releases and company news. And welcome to join our Future Lab for insights on innovation and security trends.

Press

Legal

ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Den tryckta ... Läs mer

Legal

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och anmäla sig till bolaget senast ... Läs mer

Legal

Starkt slut på 2017

Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 3% till 20 109 MSEK (19 484), varav 5% (1) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt uppvisades för Global Technolog ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Phoniro i Sverige

ASSA ABLOY har förvärvat Phoniro, det ledande bolaget inom integrerade lösningar för digital nyckelhantering och larm inom hemtjänst och äldreboenden i Norden. ”Det är med glä ... Läs mer

Visa fler