Välkommen till ASSA ABLOYTa del av de senaste IR-nyheterna och pressmeddelandena. Besök gärna vår engelska del av sajten för att få veta mer om koncernens utveckling, hållbarhetsarbete, söka lediga tjänster osv.

Världsledande inom accesslösningar

ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inom accesslösningar, säker identifiering, entréautomatik och service för institutionella och kommersiella kunder samt för bostadsmarknaden.

Nyckeltal första kvartalet 2019

Omsättning (MSEK)
21,505
+16%
Rörelseresultat (MSEK)
3,246
+15%
Vinst per aktie (SEK)
2.00
+13%
Operativt kassaflöde (MSEK)
1,171
+104%
Legal

Beslut vid årsstämman 2019

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps ... Läs mer

Legal

En bra start på 2019

Första kvartalet Omsättningen ökade med 16% till 21 505 MSEK (18 550), varav 5% (4) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Asia Pacific samt god tillväxt för Entrance Systems och EMEA Avtal ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Spence Doors i Australien

ASSA ABLOY har förvärvat Spence Doors, en ledande tillverkare av dörrar för den kommersiella marknaden i Australien. ”Det är med glädje jag välkomnar Spence Doors och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet av Spence Doors ligger i linje med vår ... Läs mer

Gå till Press & Nyheter Visa fler