Press release: Erbjudandehandling till aktieägarna i Cardo offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Erbjudandehandlingen avseende ASSA ABLOY AB:s (”ASSA ABLOY”) kontanterbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) (”Cardo”) att överlåta alla aktier i Cardo till ASSA ABLOY (”Erbjudandet”) har idag offentliggjorts på ASSA ABLOYs hemsida www.assaabloy.com samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i Cardo vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 8 februari 2011.

Erbjudandehandlingen tillhandahålls hos ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 107 23 Stockholm och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm.

Tidplan för Erbjudandet
Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 8 februari 2011

Acceptfrist:    10 februari – 11 mars 2011

Godkännande från berörda
konkurrensmyndigheter:   9 mars 2011

Offentliggörande av acceptnivå:  15 mars 2011

Likviddag:    18 mars 2011

ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att ändra tidplanen och att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Redovisning av likvid kommer inte att påbörjas förrän ASSA ABLOY erhållit samtliga myndighetstillstånd som erfordras för Erbjudandets genomförande

För mer information kontakta:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: +46 8-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8-506 485 72

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2011 kl. 13.30.