Pressrelease: ASSA ABLOYs erbjudande avseende Cardo

ASSA ABLOY AB (”ASSA ABLOY”) har idag lämnat in ansökan till EU-kommissionen i anledning av ASSA ABLOYs offentliga erbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) (”Erbjudandet”). Samtliga myndighetstillstånd som erfordras för Erbjudandets genomförande förväntas därmed kunna erhållas omkring den 9 mars 2011. Med anledning av detta har ASSA ABLOY justerat tidplanen för Erbjudandet.

Justerad tidplan (preliminär)

Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 8 februari 2011

Acceptfrist:    10 februari – 11 mars 2011

Godkännande från berörda konkurrensmyndigheter:   9 mars 2011

Offentliggörande av acceptnivå:  15 mars 2011

Likviddag:    18 mars 2011

ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Redovisning av likvid kommer inte att påbörjas förrän ASSA ABLOY erhållit samtliga myndighetstillstånd som erfordras för Erbjudandets genomförande.

För mer information kontakta:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: +46 8-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8-506 485 72

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2011 kl. 18.00.