All information om ASSA ABLOYs förvärv av Cardo

Vid publicering av de pressmeddelanden och den information som presenteras på dessa sidor fick inte, direkt eller indirekt, desamma offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnades inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Press releaserna är listade i fallande ordning, den senast publicerade överst

Material relaterat till respektive press release, som till exempel presentationer, webbcasts eller dokument, finns att finna på sidan för just den releasen.