ASSA ABLOY slutför förvärv av majoritetspost i agta record

2020-08-20

ASSA ABLOY, tidigare ägare av 39% av aktierna i det Schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”), har slutfört det indirekta förvärvet av det 54 procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i Agta Finance (”Förvärvet”).

ASSA ABLOY äger nu cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record.

Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 506 MEUR, motsvarande ett justerat[1] pris per aktie i agta record om 70,58 EUR.

Som tidigare meddelats kommer ASSA ABLOY omedelbart efter förvärvet att lämna in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på de återstående utestående aktierna i agta record, vilka är noterade på Euronext i Paris, till ett justerat pris om 70,58 EUR per aktie i agta record (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat av franska AMFs godkännande.

agta record kommer även att ansöka om avnotering av dess aktier från Euronext Paris omedelbart efter Förvärvet. Givet godkännande av styrelsen för Euronext Paris så kommer avnoteringen att ske kort efter att Erbjudandet avslutats.

agta record kommer att konsolideras i ASSA ABLOY per den 31 augusti, 2020.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

    
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

[1] Främst en justering för räntekompensation.