ASSA ABLOY offentliggör preliminärt resultat för första kvartalet 2020

2020-04-07

För att ge ökad säkerhet om den ekonomiska utvecklingen efter utbrottet av Covid-19 offentliggör ASSA ABLOY idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020.

“På grund av spridningen av Covid-19 och till följd av nedstängningen av våra huvudmarknader har starten på 2020 varit utmanande. För att hantera situationen har vi vidtagit en rad åtgärder för våra medarbetares, kunder och leverantörers säkerhet och hälsa. Åtgärderna sträcker sig från strikta hälsokontroller och andra säkerhetsåtgärder i vår verksamhet till fabriksstängningar och ett ökat antal medarbetare som arbetar hemifrån”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

Koncernens omsättning under första kvartalet 2020 ökade med 3% till 22 173 (21 505) MSEK. Den organiska tillväxten var -3% (5). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2 751 (3 246) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 12,4% (15,1).

Den organiska tillväxten minskade med -34% i APAC och med -4% i EMEA medan den var stabil i Entrance Systems 0%, Global Technologies 0% och upp 1% i Americas. Rörelseresultatet och marginalen i APAC var -152 MSEK och -9.6%, EMEA 607 MSEK och 12,0%, Americas 1 048 MSEK och 19,9%, Global Technologies 563 MSEK och 14,3% och Entrance Systems 821 MSEK och 12,2%.

ASSA ABLOYs finansiella ställning fortsätter att vara stark och under första kvartalet var det operativa kassaflödet 1,2 Mdr SEK (1,2 Mdr SEK).

Under det första kvartalet påverkades verksamheten och intäkterna i Asien och i synnerhet Kina väsentligt. Verksamheten i resten av världen påverkades av leveransutmaningar från och med februari, medan försäljningen inte minskade markant förrän i mars.

För att hantera situationen som uppstått på grund av Covid-19-utbrottet vidtas flera kostnadsåtgärder och kassaflödesinitiativ i hela koncernen. Vi implementerar bland annat förkortat arbetstid, tillfälliga och permanenta uppsägningar, reseförbud, minskning av konsulter samt senareläggning av projekt.

“Medan omvärlden är mycket utmanande fortsätter vi att stödja våra kunder med våra ledande accesslösningar. De påbörjade åtgärderna syftar till att vi skall vara flexibla och möjliggöra en snabb återgång till normal drift när efterfrågan förbättras. Jag är övertygad om att med vårt starka team som vidtar rätt åtgärder så kommer vi komma ut ur denna mycket krävande situation som ett ännu starkare företag”, avslutar Nico Delvaux, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer.

Den fullständiga delårsrapporten kommer att släppas den 29 april 2020.

En telefonkonferens kommer att hållas klockan 09.00 (CET) den 8 april 2020. ASSA ABLOY’s VD och koncernchef Nico Delvaux och finansdirektör Erik Pieder kommer att delta.

Telefonkonferens kan följas på ASSA ABLOY’s webbplats under ‘Investors’. Telefonnummer är: +44 333 300 9032, +46 8 505 583 73 och +1 646 722 4902.

Efter denna telefonkonferens och fram till 29 april 2020, när den kompletta delårsrapporten offentliggörs, kommer ASSA ABLOY inte att lämna några ytterligare kommentarer angående det preliminära resultatet.

Kontakter:
Nico Delvaux, President and CEO, 08-506 485 82
Erik Pieder, Executive Vice President and CFO, 08-506 485 72

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 19.00 CET.

 

About ASSA ABLOY

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. The Group operates worldwide with 49,000 employees and sales of SEK 94 billion. The Group has leading positions in areas such as efficient door openings, trusted identities and entrance automation. ASSA ABLOY's innovations enable safe, secure and convenient access to physical and digital places. Every day, we help billions of people experience a more open world.