ASSA ABLOY förvärvar Biosite i Storbritannien

2020-02-10

ASSA ABLOY har förvärvat Biosite, en ledande leverantör av biometrisk passerkontroll för byggarbetsplatser i Storbritannien.

”Det är med glädje jag välkomnar Biosite och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Biosite är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom lösningar för passerkontroll och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"Biosite erbjuder biometriska lösningar för passagekontroll och hantering av arbetskraft; detta maximerar säkerhet och trygghet samtidigt som det ger full kontroll över flödet av material, ritningar och arbetskraft på en byggarbetsplats. Kombinationen av hårdvara, mjukvara och service gör att bolaget passar mycket väl ihop med Global Solutions”, säger Christophe Sut, Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet Global Solutions. 

Biosite grundades 2010 och har cirka 140 anställda. Huvudkontoret ligger i Solihull, Storbritannien.

Försäljningen 2019 uppgick till cirka 175 MSEK (GBP 14 M). Förvärvet ger initialt en utspädning av vinst per aktie.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.