Kommuniké från extra bolagsstämma i ASSA ABLOY AB

2020-11-24

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,85 kr per aktie.

Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 26 november 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 december 2020.

Med anledning av covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll från den extra bolagsstämman läggs ut på bolagets webbplats, www.assaabloy.com, inom två veckor.
 

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68
 

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.