ASSA ABLOY förvärvar Olimpia Hardware

2020-10-02

ASSA ABLOY har förvärvat Olimpia Hardware, ett ledande varumärke i Latinamerika och Karibien inom beslag och tillbehör för glasprodukter.

”Det är med glädje jag välkomnar Olimpia till ASSA ABLOY. Detta utgör ett viktigt steg i vår strategi att utöka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"Förvärvet av Olimpia kompletterar vår verksamhet i Latinamerika och stödjer den växande trenden med dörröppningar som använder glas- och aluminiumprodukter”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas. 

Olimpia grundades 1999 och har försäljning i Latinamerika och Karibien. ASSA ABLOY kommer att fortsätta att sälja produkter under Olimpiavarumärket i regionen.

Försäljningen 2019 uppgick till cirka 125 MSEK (cirka 13 MUSD) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.
 

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68
 

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.