ASSA ABLOY ansluter sig till initiativet för Science Based Targets

2020-10-20

ASSA ABLOY, världsledare inom accesslösningar, ansluter sig till Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Koncernen kommer att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet, begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C genom att halvera utsläppen till 2030 och bli klimatneutral till år 2050.

”Hållbarhet kommer att vara avgörande för ekonomisk och industriell utveckling under de kommande decennierna. Vårt långsiktiga åtagande till Science Based Targets visar vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Koncernen lanserar också ett nytt ambitiöst hållbarhetsprogram med mål för 2025. Det nya programmet bygger på ASSA ABLOYs tidigare 5-åriga hållbarhetsprogram som har löpt sedan 2010. Programmens målsättning är att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet, minska energi, koldioxid- och vattenförbrukning, öka materialeffektiviteten, och minska avfallet.

Resultaten från programmet 2015-2020 kommer att presenteras i koncernens hållbarhetsredovisning som publiceras i mars 2021. För mer information om ASSA ABLOYs hållbarhetsarbete, besök: www.assaabloy.com/sustainability

Om Science Based Targets-initiativet 

Science Based Targets är ett världsomspännande initiativ som ger stöd åt företag för att sätta vetenskapliga klimatmål och öka deras konkurrenskraft i övergången till en ekonomi baserad på en reducerad utsläppsnivå. Det är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institue (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). 
 

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Charles Robinson, Director of Sustainability, tel. no: +353 8 770 985 83
 

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 500 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.