ASSA ABLOY ABs styrelse föreslår en andra utdelning

2020-10-21

Med anledning av det osäkra marknadsläget orsakat av covid-19 pandemin beslutade årsstämman den 29 april 2020 om en utdelning om 2,00 kronor per aktie i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag. Styrelsens ursprungliga förslag var en utdelning om 3,85 kronor per aktie.

Som tidigare kommunicerats har det varit styrelsens tydliga ambition att föreslå en andra utdelning under 2020 när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta.

Styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens finansiella ställning medger en andra utdelning. Styrelsen har därför beslutat att föreslå en utdelning om 1,85 kronor per aktie för beslut på en extra bolagsstämma den 24 november 2020.

Mer information om den extra bolagsstämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.

 
Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 07.55 CET.

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.