ASSA ABLOY förvärvar Placard i Australien

2019-09-30

ASSA ABLOY har förvärvat Placard, Australiens största tillverkare av säkra kort.

”Placard är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vårt nuvarande erbjudande inom säkra kort. Förvärvet av Placard kommer att avsevärt stärka koncernens position inom smarta kort inom Stillahavsregionen och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"Placards stora kundbas inom Stillahavsregionen visar på den fortsatta styrkan i säkra kort och deras relevans för miljoner människor i deras dagliga liv,” säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Tillskottet av Placard till HIDs produktportfölj utökar vårt tjänsteerbjudande av säkra identiteter, samtidigt som det erbjuder kunderna ett brett urval av säkra kort och digitiala ID-lösningar.”

Placard grundades 1987 och har cirka 170 anställda. Huvudkontoret ligger i Melbourne, Australien.

Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 420 MSEK (63 MAUD) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.
  

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.