ASSA ABLOY förvärvar LifeSafety Power i USA

2019-09-04

ASSA ABLOY har förvärvat LifeSafety Power, en ledande amerikansk leverantör av smarta integrerade strömförsörjningslösningar för accesskontroll för OEMs, integratörer och slutanvändare.

”Det är med glädje jag välkomnar LifeSafety Power till ASSA ABLOY. LifeSafety Power är ett strategiskt tillskott till koncernen och förstärker ytterligare vår marknadsposition inom lösningar för accesskontroll,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

”LifeSafety Power är ett utmärkt komplement till vår portfölj av lösningar inom accesskontroll – vi ser fram emot att integrera deras kunnande inom strömförsörjningslösningar och energiåtgång till hela vårt produktportfölj av lösningar för accesskontroll”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

LifeSafety Power grundades 2009 och har cirka 65 anställda. Huvudkontoret ligger i Libertyville, Illinois.

Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 290 MSEK (30 MUSD) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder,Ekonomi- och finansdirektör, te: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.