ASSA ABLOY förvärvar De La Rues verksamhet inom nationella ID-handlingar

2019-06-12

ASSA ABLOY har tecknat avtal med De La Rue, en ledande brittisk tillverkare av pass, om förvärv av deras internationella verksamhet inom nationella ID-handlingar.

”De La Rues internationella verksamhet inom identitetslösningar är ett strategiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vår nuvarande position inom lösningar för säkra identiteter. Förvärvet av De La Rues verksamhet inom identitetslösningar kommer att avsevärt stärka koncernens position inom nationella ID-handlingar och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"De La Rues verksamhet inom nationella identitetslösningar, med kompletterande produkter, lösningar och tjänster leder till goda synergier med HID Globals nuvarande erbjudande. Verksamheten utgör ett utmärkt strategiskt tillskott till oss som världsledande leverantör av lösningar för säker identifiering, som förser människor, platser och saker med säkra identiteter,” säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Förvärvet medför att båda organisationers kunder kommer att kunna dra nytta av det utökade erbjudandet inom lösningar för digitala nationella ID-handlingar.”

De La Rues verksamhet inom identitetslösningar har cirka 200 medarbetare och huvudkontoret ligger i Basingstoke, Storbritannien.

Försäljningen för den förvärvade verksamheten uppgick till cirka 460 MSEK (GBP 38 M) för räkenskapsåret som slutade i mars 2019 och förvärvet kommer att vara neutralt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.
  

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder,Ekonomi- och finansdirektör, te: 08-506 485 72

Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68
  

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.