ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

2019-03-21

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ABLOYs hemsida, http://www.assaabloy.com/en/com/investors/reports/order-material/, eller per telefon: 08-506 485 00.
  
   
Mer information
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73

Ann Holmberg, Head of Group communications, tel: 08-506 485 54

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 13.30 CET.
    
   
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.