ASSA ABLOY förvärvar Spence Doors i Australien

2019-03-29

ASSA ABLOY har förvärvat Spence Doors, en ledande tillverkare av dörrar för den kommersiella marknaden i Australien.

”Det är med glädje jag välkomnar Spence Doors och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet av Spence Doors ligger i linje med vår strategi att stärka vår position på mogna marknader genom att tillföra kompletterande produkter och lösningar till vår kärnverksamhet,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

”Spence Doors är ett utmärkt komplement till Asia Pacific och kompletterar vårt befintliga erbjudande inom totala dörrlösningar till våra kunder. Förvärvet ger även en bra möjlighet att öka vår tillväxt genom deras omfattande närvaro i Australien,” säger Anders Maltesen, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Asia Pacific.

Spence Doors grundades 1951 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret ligger i Melbourne, Australien.

Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 435 MSEK (AUD 67 M). Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

 
Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder,Ekonomi- och finansdirektör, te: 08-506 485 72

Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter
och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.