ASSA ABLOY förvärvar KEYper Systems i USA

2019-01-14

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av KEYper Systems, en ledande amerikansk leverantör av elektroniska och mekaniska behörighetssystem för nycklar med en stark närvaro inom fordonssegementet.

”Det är med glädje jag välkomnar KEYper Systems och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet av KEYper Systems stärker vårt globala produkterbjudande inom detta område och ger goda möjligheter till synergier i Nordamerika och på andra marknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"KEYper Systems kompletterar våra intelligenta nycklar och behörighetslösningar som erbjuds av Traka, som är del av affärsenheten ASSA ABLOY Global Solutions (tidigare Hospitality) från den 1 januari 2019. Förvärvet stärker vår position och installerade bas i USA och ger goda möjligheter att öka vår globala tillväxt”, säger Christophe Sut, Executive Vice President ASSA ABLOY och chef för affärsenheten Global Solutions inom Global Technologies.

KEYper Systems grundades 1993 och har cirka 25 anställda. Huvudkontoret ligger i Harrisburg, North Carolina.

Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 195 MSEK (USD 22 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under första kvartalet 2019.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.