ASSA ABLOY förvärvar Crossmatch i USA

2018-09-24

ASSA ABLOY har förvärvat Crossmatch, ett ledande företag inom lösningar för hantering av biometriska identiteter och säker autentisering.

”Crossmatch är en strategiskt teknologisk komplettering till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande inom hantering av biometriska identiteter. Förvärvet av Crossmatch stärker avsevärt koncernens position som ett av världens ledande företag inom biometriska lösningar och erbjuder kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef.

"Vårt förvärv av Crossmatch stärker HID Globals möjlighet att kunna erbjuda innovativa biometriska lösningar till hundratals miljoner användare världen över,” säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Förvärvet av Crossmatch utökar HIDs marknadsledarskap inom säkra identiteter och möjliggör för oss att leverera säkra biometriska lösningar i kritiska identitetslösningar.”

Crossmatch grundades 1996 och har cirka 270 anställda. Huvudkontoret ligger i Palm Beach Gardens, Florida.

Försäljningen 2018 förväntas uppgå till 1 150 MSEK (USD 125 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.