ASSA ABLOY rapporterar engångskostnader i andra kvartalet

2018-07-06

ASSA ABLOY rapporterar icke kassaflödespåverkande engångskostnader om -6 000 MSEK för det andra kvartalet relaterade till den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific. Engångskostnaderna avser nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar om -5 600 MSEK och -400 MSEK är hänförligt till en nedskrivning av rörelsetillgångar.

”Engångskostnaden reflekterar det fortsatt utmanande marknadsläget för nya projekt i Kina. I vår uppdaterade strategiska översyn för Kina förväntar vi oss en fortsatt svag lönsamhet på kort och medellång sikt på den kinesiska marknaden. Nedskrivningen av immateriella tillgångar i tidigare kinesiska förvärv och nedskrivningen av rörelsetillgångar i några kinesiska affärsenheter återspeglar det fortsatt utmanande marknadsläget. Likväl fortsätter vi att ha en stark tilltro till vår kinesiska verksamhet och den långsiktiga lönsamhetspotentialen i denna marknad. Vi lanserar nu nya initiativ med en dedikerad organisation för våra olika marknadskanaler och varumärken, som fokuserar på ny försäljning och eftermarknaden” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

I det andra kvartalet 2018 ökade ASSA ABLOY koncernens omsättning med 9% till 21 140 MSEK (19 387). Den organiska försäljningstillväxten var 5% (2). Justerat rörelseresultat, EBIT, exklusive annonserad engångskostnad, uppgick till 3 311 MSEK (3 114) motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,7% (16,1).

Samtliga siffror är preliminära och ej granskade av revisorerna.

En telefonkonferens kommer att hållas idag fredag den 6 juli, klockan 09:00 (CET). Under telefonkonferensen kommer ASSA ABLOYs VD och koncernchef Nico Delvaux och Ekonomi- och Finansdirektör Carolina Dybeck Happe att beskriva situationen och svara på frågor relaterade till detta pressmeddelande.

Telefonnummer till telefonkonferens: +44 203 364 5371 eller +46 (0)8 505 564 76.

Lyssna på repris av telefonkonferensen via ASSA ABLOYs hemsida: www.assaabloy.com/sv/com/investerare/        

Övrig information som berör andra kvartalet kommer att presenteras i kvartalsrapporten den 18 juli, 2018.
   

Kontaktuppgifter:
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08 506 485 72
  

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli kl. 08.15 CET.

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.