2018-04-26

En bra start på året

Första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 2% till 18 550 MSEK (18 142), varav 4% (6) organisk och 2% (3) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och Entrance Systems och god tillväxt för Asia Pacific, EMEA och Americas
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2% och var 2 829 MSEK (2 787), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,3% (15,4)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 964 MSEK (1 918)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,77 SEK (1,73)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 575 MSEK (824).

Omsättning och resultat

        Helår Första kvartalet
                                 2016       2017         Δ       2017         2018 Δ
Omsättning, MSEK 71 293 76 137 7% 18 142 18 550 2%
Varav:                                                    
Organisk tillväxt 1 428 2 834 4% 1 022 705 4%
Förvärv och avyttringar 1 967 1 753 2% 448 268 2%
Valutaeffekt –201 257 1% 780 –565 –4%
Rörelseresultat[1] (EBIT), MSEK 11 254 12 341 10% 2 787 2 829 2%
Rörelsemarginal[1] (EBITA), % 16,1% 16,5% 15,6% 15,7%
Rörelsemarginal[1] (EBIT), % 15,8% 16,2% 15,4% 15,3%
Resultat före skatt[1], MSEK 10 549 11 673 11% 2 593 2 654 2%
Nettoresultat[1], MSEK 7 874 8 635 10% 1 918 1 964 2%
Operativt kassaflöde, MSEK 10 467 10 929 4% 824 575 –30%
Vinst per aktie[1], SEK                            7,09 7,77 10% 1,73 1,77 2%

[1] Exklusive kostnader för ett nytt strukturprogram för helåret 2016, totalt -1 597 MSEK före skatt, motsvarande -1 221 MSEK efter skatt.


Kommentar från VD och koncernchef

Bra start på året

Året startade bra med en god organisk tillväxt på 4% i det första kvartalet trots en negativ kalendereffekt med två arbetsdagar på grund av en tidig påskhelg. Vi uppvisade stark eller god tillväxt i alla Divisioner. Global Technologies och Entrance Systems rapporterade stark organisk tillväxt med 6% respektive 5%. EMEA och Americas rapporterade 3% organisk tillväxt och Asia Pacific 4%. Våra nya produkter har levererat en stark tillväxt, med en hög efterfrågan för elektromekaniska lås likväl som lösningar för passerkontroll.

Kvartalets rörelseresultat ökade med 2% jämfört med föregående år och uppgick till 2 829 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 15,3%. Koncernens underliggande rörelsemarginal förbättrades men påverkades av förvärvsutspädning.  

Operativt kassaflöde var säsongsmässigt lågt och uppgick till 575 MSEK i kvartalet. Vi fortsätter att fokusera på kostnadseffektivitet och att leverera resultat från våra pågående strukturprogram och som tidigare kommunicerats förväntar vi oss att annonsera ett nytt strukturprogram vid slutet av 2018.

Första intryck

Jag har tillbringat den första tiden hos ASSA ABLOY på resande fot genom att besöka de olika verksamheterna för att lära känna personalen och kunderna men även företagskulturen och affärsverksamheten. Jag har besökt 18 av våra större verksamheter så här långt och jag är imponerad av kompetensen, innovationsförmågan och den teknologidrivna kulturen. Det har skett flera förändringar i ASSA ABLOYs företagsledning under de senaste 12 månaderna. Jag är övertygad om att vi har ett starkt lag samlat med energi och ambition att fortsätta koncernens framgångsrika resa. Jag ser med förväntan och ödmjukhet fram emot att ta mig an uppdraget att fortsätta utveckla ASSA ABLOY.

Stark marknadsposition

Det är som ny VD mycket uppmuntrande att se vår starka marknadsposition. Ledarskap inom produkter och innovation samt den största installerade basen av dörrlösningar i världen ger oss en mycket stark plattform att växa utifrån. Jag är säker på att vi kommer skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av våra nya produkter och lösningar samt att vi bara har sett den första fasen i marknads- och teknologi-skiftet från mekaniska lösningar till digitala och uppkopplade produkter och tjänster.

Strategisk riktning

ASSA ABLOYs strategi, med fokus på marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet, har varit mycket framgångsrik under många år. I kombination med en tydlig förvärvsplan så har denna strategi skapat en väsentlig långsiktig värdetillväxt. Jag ser fram emot att utveckla denna framgångsrika strategi ytterligare tillsammans med mina kollegor.

Stockholm, 26 April 2018

Nico Delvaux
VD och koncernchef
   
  
Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72
   
  
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993
   
  
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 8.00 CEST.