2018-03-21

ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ABLOYs hemsida, www.assaabloy.com/sv/com/investerare/rapporter/bestall-ir-material, eller per telefon: 08-506 485 00.


  
Mer information

Holger Lembrér, Investor Relations Officers, tel: 08-506 485 76

Ann Holmberg, Informationschef, tel: 08-506 485 54

 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 14.30 CET.


 
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.