ASSA ABLOY förvärvar Phoniro i Sverige

2018-02-02

ASSA ABLOY har förvärvat Phoniro, det ledande bolaget inom integrerade lösningar för digital nyckelhantering och larm inom hemtjänst och äldreboenden i Norden.

”Det är med glädje jag välkomnar Phoniro till ASSA ABLOY. Phoniro är ett strategiskt tillskott till ASSA ABLOY och stärker vår position inom marknaden för vård och omsorg”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Förvärvet av Phoniro är ett naturligt nästa steg i att ytterligare utveckla affärsenheten mot specialiserade vertikala segment med internationellt skalbara lösningar med en hög grad av återkommande intäkter”, säger Christophe Sut, Executive Vice President ASSA ABLOY och chef för affärsenheten Hospitality.

Phoniro grundades 2004 med huvudkontor i Halmstad och har cirka 80 anställda.

Försäljningen 2018 förväntas uppgå till 175 MSEK med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.
   

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
   

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.