Valberedning utsedd inför ASSA ABLOY årsstämma 2019

2018-10-25

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

- Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
- Liselott Ledin, Alecta
- Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
- Anders Oscarsson, AMF Fonder

Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 25 april 2019 kl. 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@assaabloy.com.

 
Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.