ASSA ABLOY förvärvar Mercury Security i USA

2017-09-19

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Mercury Security, en ledande OEM- leverantör av styrsystem för fysisk passerkontroll.

”Mercury Security är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande inom fysisk passerkontroll, där Mercury Security avsevärt stärker koncernens position inom fysisk passerkontroll och erbjuder kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Förvärvet av Mercury Security kommer att utöka HIDs globala ledarskap inom fysisk passerkontroll genom att addera Mercurys högkvalitativa styrsystem till HIDs produktportfölj och samtidigt bredda, HIDs nuvarande kundbas, av många miljoner användare, med produkter som kompletterar de läsare och smarta kort som vi är välkända för idag”, säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY.

Mercury Security grundades 1992. Bolaget har huvudkontor i Long Beach, Kalifornien och har 45 anställda.

Försäljningen 2017 förväntas uppgå till 500 MSEK (USD 60 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2017.
 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.