ASSA ABLOY förvärvar Arjo Systems i Frankrike

2017-07-04

ASSA ABLOY har förvärvat Arjo Systems SAS, en ledande leverantör av fysiska och digitala identitetslösningar för nationella ID-handlingar.

”Arjo är ett spännande teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande av säkra identitetslösningar. Förvärvet av Arjo kommer att stärka koncernens position inom nationella ID-handlingar och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Vårt förvärv av Arjo stärker vår verksamhet inom nationella ID-handlingar, ökar vår marknadstäckning och ger oss en kritisk massa”, säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Arjo passar mycket väl ihop med HID Global och kompletterar vår nuvarande verksamhet för nationella ID-handlingar med ett utökat erbjudande för statliga myndigheter och tryckerier samt lokala integratörer.”

Arjo grundades 2011, bolaget har cirka 100 medarbetare och verksamhet i Frankrike, Italien och Hongkong.

Försäljningen 2017 förväntas uppgå till 550 MSEK (EUR 56 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.