2017-05-29

ASSA ABLOY förvärvar IDS i Sydafrika

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av IDS, den ledande sydafrikanska tillverkaren och distributören av elektroniska säkerhetslösningar.

”Det är med glädje jag välkomnar IDS till ASSA ABLOY. Förvärvet av IDS är en del av vår strategi att utöka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

”IDS är ett mycket attraktivt tillägg till division EMEA, tack vare bolagets starka position i Sydafrika, dess kompletterande produktutbud och starka team. IDS distributionsnätverk och starka relationer med installatörer och larmbolag kommer att öppna nya marknadskanaler för oss”, sade Tzachi Wiesenfeld, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA.

IDS grundades 1985 och har huvudkontor i Durban, Sydafrika. Bolaget har cirka 190 anställda.

Försäljningen 2017 förväntas uppgå till 210 MSEK (ZAR 310 M) och förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2017.


Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
 
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

   
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.