Nico Delvaux ny VD och koncernchef i ASSA ABLOY

2017-12-18

Styrelsen i ASSA ABLOY AB har utsett Nico Delvaux till ny VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB, med tillträde senast den 18 juni 2018. Han kommer att efterträda Johan Molin, som lämnar sin position efter tolv framgångsrika år som VD och koncernchef i ASSA ABLOY.

”I Nico Delvaux får ASSA ABLOY en stark ledare med lång erfarenhet av stora globala verksamheter och mycket goda meriter. Han har lett komplexa och decentraliserade organisationer och har ett starkt fokus på innovation”, säger Lars Renström, styrelseordförande i ASSA ABLOY. “ASSA ABLOY har gjort en fantastisk resa sedan bolaget bildades 1994 och är den globala ledaren i sin bransch. Jag är övertygad om att Nico framgångsrikt kommer att fortsätta utveckla koncernen”.

Nico Delvaux är idag VD och koncernchef i Metso Corporation, Finland.
Han har tidigare haft ledande positioner inom Atlas Copco-koncernen under mer än två decennier, senast som chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

Nico Delvaux är belgisk medborgare, född 1966. Han är Civilingenjör från Free University of Brussels och har en MBA från Handelshogeschool Antwerp, Belgien.

“Jag vill tacka Johan Molin för den fantastiska utveckling som ASSA ABLOY har haft under hans år som VD, säger Lars Renström. “Under Johans ledarskap har ASSA ABLOY tydligt stärkt sitt kunderbjudande och ökat sin marknadsandel. Koncernens globala marknadsnärvaro, höga innovationstakt och goda kostnadskontroll positionerar ASSA ABLOY väl för långsiktig lönsam tillväxt. Jag önskar Johan all lycka i framtiden.”

En telefonkonferens kommer att hållas idag 10.00 (CET) där ASSA ABLOYs styrelseordförande Lars Renström och Nico Delvaux, ny VD och koncernchef, deltar.

Telefonnummer till telefonkonferens: +44 203 364 5371 or +46 (0)8 505 564 76.
Lyssna på telefonkonferensen via ASSA ABLOYs hemsida: www.assaabloy.com         
Telefonnummer till repris på telefonkonferens: +44 203 426 2807 eller +46 (0)8 566 426 38, kod 693991#.

För mer information
Lars Renström, styrelseordförande, telefon: +41 217 292 402
Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08 506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Denna information är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 08.00 CET.