VD och koncernchef Johan Molin överväger att lämna ASSA ABLOY under 2018

2017-10-05

Med anledning av rykten i marknaden vill vi klargöra att Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY, meddelat styrelsen att han överväger att sluta som VD och koncernchef under 2018. Mot denna bakgrund har styrelsen påbörjat arbetet med utvärdering av möjliga efterträdare till Johan Molin och har en anlitat extern rekryteringskonsult.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Lars Renström, Styrelseordförande, tel: +41 217 292 402

Denna information är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08.00 CET.


Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.