ASSA ABLOY förvärvar DemoTeller i USA

2016-07-18

ASSA ABLOY har förvärvat DemoTeller, en ledande leverantör av lösningar för utfärdande av kort, lokalt på plats vid beställning, för för den finansiella marknaden i Nordamerika.

”DemoTeller är ett spännande teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget kompletterar vårt nuvarande erbjudande av lösningar inom säkert utfärdande av kort. Förvärvet av DemoTeller kommer att avsevärt stärka koncernens position inom säkert utfärdande av kort och ger kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Genom förvärvet av DemoTeller stärker vi våra strategiska fördelar genom att kunna adressera ett växande segment av marknaden för säkert utfärdande av kort, framförallt i Nordamerika”, säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Vi kan nu erbjuda fullt integrerade, godkända lösningar för att möta de krav som finansiella institutioner ställer på ett lokalt utfärdande av bankkort.”

DemoTeller grundades 1983 och har 32 anställda. Huvudkontoret ligger i Dallas, Texas.

Försäljningen det närmaste året förväntas uppgå till 85 MSEK (USD 10 M) med en god EBIT marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.
  
  
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
   
   
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.