Inbjudan till presentation av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2016 den 27 april

2016-03-23

ASSA ABLOY kommer att publicera delårsrapport avseende det första kvartalet 2016 onsdagen den 27 april 2016 kl. 08.00 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00 (CET).

Webcasten startar kl 10.00

PowerPointpresentationen kan laddas ner 30 minuter innan mötet startar från www.assaabloy.com/sv/com/Investerare/Investerarmoten/

Program onsdagen den 27 april

10.00     Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe,
ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer:
+46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30     Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00     Investerarmötet/webbkonferensen avslutas

För mer information, vänligen kontakta:

Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51