ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

2016-03-23

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från     ASSA ABLOYs hemsida, www.assaabloy.com/sv/com/investerare/rapporter/bestall-ir-material, eller per telefon: 08-506 485 00.

      
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

     
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.