Ulrik Svensson lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i ASSA ABLOY AB vid årsskiftet

2016-12-16

Som tidigare kommunicerats av Melker Schörling AB kommer Ulrik Svensson att lämna sin anställning som VD i Melker Schörling AB vid årsskiftet. Han kommer samtidigt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

 
Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.