ASSA ABLOY förvärvar Bluvision i USA

2016-12-01

ASSA ABLOY har förvärvat Bluvision, en ledande amerikansk leverantör av lösningar för Bluetooth Low Energy (”BLE”) lösningar i marknaden för Internet of Things (IoT).

”Bluvision är ett spännande teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande av lösningar inom säkert utfärdande av kort. Förvärvet av Bluvision kommer att avsevärt stärka koncernens position inom marknaden för företagslösningar inom IoT och ger kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Bluvision kommer att bredda HIDs erbjudande med BLE-produkter och ytterligare differentiera vårt erbjudande från våra konkurrenter”, säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Vi stärker vår ledande position inom lösningar för IoT som vi skapade då vi lanserade lösningen för för mobil passerkontroll för två år sedan. Med våra kombinerade lösningar och teknologier kommer våra kunders möjligheter att hantera tillgångar och människor inom byggnader att öka avsevärt.”

Bluvision grundades 2014 och har 21 anställda. Huvudkontoret ligger i Fort Lauderdale, Florida.

Försäljningen det närmaste året förväntas uppgå till 160 MSEK (USD 18 M) med en god EBIT marginal. Förvärvet förväntas vara neutralt för vinst per aktie från start.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.