ASSA ABLOYs bokslutskommuniké och telefonkonferens den 8 februari

2016-01-19

ASSA ABLOY kommer att publicera delårsrapport avseende det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké måndagen den 8 februari 2016 kl. 08.00 (CET). I samband med detta hålls ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00 (CET).

Webcast: Webcasten startar kl 10.00

PowerPointpresentation: 30 minuter innan webbkonferensen och mötet startar kan presentationen laddas ned från http://www.assaabloy.com/sv/com/Investerare/Investerarmoten/

Program måndagen den 8 februari

10.00     Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe,
ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer:
+46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30     Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00     Investerarmötet/webbkonferensen avslutas

För mer information, vänligen kontakta:

Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51