Ändring av antalet aktier och röster i ASSA ABLOY AB

2015-06-30

ASSA ABLOY AB meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 30 juni 2015 uppgår till 1 112 576 334, varav 57 525 969 A-aktier med tio röster vardera och 1 055 050 365 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår den 30 juni 2015 till 1 630 310 055. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den aktiesplit (3:1) som beslutades vid ASSA ABLOY AB:s årsstämma den 7 maj 2015.

  

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 08.00.