ASSA ABLOY förvärvar kontroll i franska Nergeco SA

2015-10-19

ASSA ABLOY har genom sitt dotterbolag, ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS, genomfört ett förvärv utanför marknaden av 614 408 aktier i det franska bolaget Nergeco SA från Croissance Nergeco SA och vissa minoritetsaktieägare. Nergeco SA är ett av de ledande bolagen inom högpresterande snabbportar i Frankrike. De förvärvade aktierna motsvarar 87,77% av aktiekapitalet och rösterna i Nergeco SA och de förvärvades för en köpeskilling om totalt 23 184 661,30 euro, vilket innebär ett pris om 37,7350 euro per aktie. Priset per aktie är föremål för justering baserat på bolagets nettoskuld i enlighet med avtalsvillkoren i det förvärvsavtal som ingicks mellan ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS och Croissance Nergeco SA den 16 oktober 2015 (”Aktieprisjustering”).

Till följd av förvärvet av en majoritet om 87,77% av aktierna i Nergeco SA och i enlighet med tillämplig lagstiftning, kommer snart härefter ett prospekt över ett förenklat offentligt erbjudande (offre publique d’achat simplifiée – OPAS, “Erbjudandet”), lämnas kort härefter till AMF, den franska finansinspektionen, av Banque Neuflize OBC på uppdrag av ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS, med ett pris per aktie som ska fastställas i enlighet med Aktieprisjusteringen. Det planerade Erbjudandet är villkorat av att det godkänns av AMF.

ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS kommer att lämna in ett utkast till informationsmemorandum (projet de note d’information) om Erbjudandet till AMF samt tillgängliggöra detta för allmänheten, vilket kommer att ge detaljerad information om Erbjudandet. Utöver detta kommer ett utkast till svarsmemorandum (projet de note en réponse), i vilket Nergeco SA:s styrelse kommer att avge ett yttrande till Nergeco SA, dess anställda och dess aktieägare, kring värdet av Erbjudandet, att lämnas in till AMF samt tillgängligöras för allmänheten. Svarsmemorandumet kommer att inkludera ett yttrande av en oberoende expert från Ricol Lasteyrie & Associés, kring skäligheten i de finansiella villkoren för Erbjudandet.

ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS förbehåller sig möjligheten att, inom 3 månader efter Erbjudandet löpt ut, i den mån minoriteten representerar mindre än 5% av aktiekapitalet eller rösterna i bolaget, genomföra en tvångsinlösen (retrait obligatoire – RO) (följt av en avnotering) som tillser att minoritetsaktieägarna kommer att kompenseras.

Nergeco SA har begärt ett handelsförbud från Euronext Paris för dess aktier, från fredag den 16 oktober 2015 till måndag den 19 oktober 2015.

”Jag är väldigt nöjd att Nergeco blir en del av ASSA ABLOY koncernen. Jag välkomnar detta tillskott som ytterligare förstärker ASSA ABLOYs ledande position inom entréautomatik, ett område som gått från 3 miljarder SEK i omsättning 2008 till mer än 15 miljarder SEK proforma 2014”, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

"Nergecos marknadsposition, kunnande och produkterbjudande är ett starkt tillskott till vår nuvarande portfölj inom högpresterande snabbportar och är ett mycket viktigt steg in på den franska marknaden för oss”, säger Juan Vargues, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Entrance Systems.

Försäljningen 2015 förväntas uppgå till 325 MSEK (EUR 35 M) med en god EBIT marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Nergeco grundades 1981 och har cirka 150 anställda. Huvudkontoret och fabrikerna ligger i Dunières, Frankrike.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 44 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på närmare 57 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

Om Nergeco
Nergeco grundades 1981 och har sitt säte i Dunières i Saint-Etienneregionen i Frankrike. Nergeco tillverkar och levererar automatiska flexibla dörrar i Frankrike. Under 2014 hade bolaget en omsättning på 32 miljoner EUR. Bolaget har cirka 150 anställda.