ASSA ABLOY förvärvar låssmeden Turvaykköset i Finland

2014-10-01

ASSA ABLOY har förvärvat Turvaykköset, den näst största låssmeden i Finland.

”Förvärvet av Turvaykköset utgör ett strategiskt viktigt steg för ASSA ABLOY in i låssmedsledet på de nordiska marknaderna, och jag välkomnar den kompetens som bolaget adderar på den viktiga finska marknaden”, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

”Förvärvet av Turvaykköset förstärker vårt distributionsled i Finland och hjälper oss att bli mer projektorienterade och fokuserade på elektroniska produkter och serviceerbjudandet”, sade Tzachi Wiesenfeld, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA.

Turvaykköset kommer att drivas som en separat och självständig enhet inom ASSA ABLOY Finland och den nuvarande ledningsgruppen kommer att fortsätta inom sina respektive positioner.

Turvaykköset har 12 filialer med fokus på Helsingforsområdet och har cirka 110 anställda.

Försäljningen 2015 förväntas uppgå till 200 MSEK (EUR 21 M). Förvärvet ger initialt en marginell utspädning av vinst per aktie.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på drygt 48 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.