ASSA ABLOY förvärvar Mercor SAs branddörrsverksamhet

2013-09-06ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Mercor SAs branddörrsverksamhet. Mercor SA är en ledande polsk tillverkare av säkerhets- och branddörrar i Östeuropa med en stark position på dess hemmamarknader i Polen, Tjeckien och Slovakien.

"Det är med glädje jag välkomnar Mercor SAs branddörrsverksamhet till ASSA ABLOY. Förvärvet är ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att expandera på tillväxtmarknader", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

"Mercors branddörrsverksamhet är ett mycket bra tillskott i EMEA, och ett led i vår strategi att erbjuda kompletta dörrlösningar till våra kunder. Det kommer även att stärka vår marknadsposition i Östeuropa avsevärt", säger Tzachi Wiesenfeld, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA.

Mercer SA grundades 1988 och är baserad i Gdansk, Polen, med verksamhet i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina med export till flertalet andra europeiska länder. Företaget har 550 anställda.

Försäljningen uppgick till 370 MSEK (180 MPLN) för räkenskapsåret som slutade 31 mars 2013 med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2013.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72