ASSA ABLOY på Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag

2013-08-16

ASSA ABLOY har rankats på plats 78 på Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag 2013.

- Det är väldigt glädjande att vår forskning och utveckling har varit så framgångsrik. Ett resultat av våra stora satsningar på innovation under de senaste sju åren. ASSA ABLOYs investeringar i forskning och utveckling har ökat med 129% sedan 2005. Vår ambition är att vara branschens mest innovativa leverantör, och under första halvåret 2013 stod nya produkter som lanserats under de senaste tre åren för över 26% av vår omsättning, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

Den fullständiga listan finns på: http://www.forbes.com/innovative-companies/list/

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Koncernen erbjuder ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern, med cirka 43 000 anställda och verksamhet i mer än 70 länder. Koncernen har en omsättning på närmare 47 miljarder SEK och ett rörelseresultat på 7,6 miljarder SEK.

Samtliga siffror avser rullande 12-månadersvärden per den 30 juni 2013.


För mer information, kontakta:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel.: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel.: 08-506 485 72