ASSA ABLOY förvärvar Ameristar

2013-10-01

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Ameristar, den ledande amerikanska tillverkaren av skalskydd bestående av högsäkerhetsstängsel och grindar. Ameristar erbjuder ett komplett produkterbjudande inom högsäkerhetsstängsel och grindar för industribruk, vilket kompletterar ASSA ABLOYs erbjudande av säkerhetslösningar för den amerikanska marknaden.

”Det är mycket glädjande att Ameristar blir en del av ASSA ABLOY koncernen. Ameristar är ett viktigt strategiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vår marknadsledande position i Nordamerika och utgör ett viktigt steg i att erbjuda ett komplett utbud av lås- och dörrlösningar”, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

”Ameristar har byggt upp ett grundmurat rykte hos fastighetsägare, arkitekter och installatörer som den främsta leverantören av säkerhetslösningar inom skalskydd på den amerikanska marknaden. Ameristar tillför koncernen nya värdefulla kompetenser och passar in perfekt med vårt breda utbud av lås- och dörrlösningar”, sade Thanasis Molokotos, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Ameristar grundades 1982, bolaget har cirka 650 anställda och huvudkontor samt produktion i Tulsa, Oklahoma.

Försäljningen förväntas uppgå till 173 MUSD (cirka 1 100 MSEK) 2013 med en god EBIT marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2013.

  
Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på cirka 47 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.