ASSA ABLOY förvärvar Shandong Guoqiang, en kinesisk tillverkare av fönsterbeslag

2012-05-30

ASSA ABLOY har förvärvat Shandong Guoqiang Hardware i Kina. Guoqiang erbjuder ett komplett sortiment av fönsterbeslag för huvudsakligen den kinesiska marknaden. Bolaget har en god marknadsnärvaro i Kina genom ett omfattande nätverk av försäljningskontor.

" Det är med stor tillfredställelse jag välkomnar Guoqiang som ny medlem i ASSA ABLOY-gruppen. Guoqiang är ett viktigt steg i vår expansion inom nya tillväxtsegment i Kina och på andra tillväxtmarknader", sade Johan Molin, VD och koncernchef.

"Guoqiang är ett mycket bra tillskott till ASSA ABLOYs Asia Pacific division. Företaget kompletterar vårt erbjudande inom kompletta dörrlösningar i Kina och ger tillgång till den kinesiska marknaden för fönsterbeslag", sade Jonas Persson, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Asia Pacific.

Guoqiang grundades 1998 och har drygt 2 000 anställda. Huvudkontoret och majoriteten av produktionen ligger i Leling, Shandongprovinsen, (Kina).

Försäljningen förväntas uppgå till 550 MCNY (cirka 600 MSEK) under 2012 med god EBIT marginal och förvärvet beräknas bidra positivt till vinst per aktie från start.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72