Förändring i ASSA ABLOYs koncernledning

2011-09-28

Tomas Eliasson, CFO och Executive Vice President i ASSA ABLOY sedan 1 september 2006, kommer att lämna sin anställning för en befattning utanför företaget. Han kommer att lämna i slutet av mars 2012. Processen att rekrytera en ny CFO har påbörjats.

 

Under sin tid med ASSA ABLOY har Tomas Eliasson spelat en viktig roll i att initiera och implementera nya system och rutiner som bidragit till att minska kostnaderna och förbättra kvaliteten i de administrativa och finansiella områdena. Han har också byggt upp finansfunktionen till en effektiv organisation.

 

Vi tackar Tomas för hans tid som CFO i ASSA ABLOY och önskar honom framgång i sin nya position.

 

 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september kl. 09.00.