ASSA ABLOY utnämner ny CFO

2011-12-12

Carolina Dybeck Happe har utnämnts till CFO och medlem av ASSA ABLOYs koncernledning med tillträde 1 mars 2012. Hon efterträder Tomas Eliasson som, vilket tidigare meddelats, kommer att övergå till en befattning utanför koncernen.

Carolina Dybeck Happe är f.n. CFO för Trelleborgkoncernen. Dessförinnan arbetade hon under nio år på ASSA ABLOY, varav de senaste fyra åren som CFO för EMEA divisionen med placering i London och före det som CFO för marknadsregion Central Europe med placering i Berlin. Carolina är född 1972 och Civilekonom.

"Jag är mycket glad över att Carolina valt att komma till ASSA ABLOY. Hennes erfarenhet från att ha arbetat i olika länder, en gedigen bakgrund från ekonomi och finans och en omfattande kunskap om vårt företag gör henne mycket lämpad för rollen", säger ASSA ABLOYs VD och koncernchef Johan Molin.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december kl. 09.00.