ASSA ABLOY - valberedningens förslag till förändringar i styrelsen

2011-12-21

Valberedningen avser nominera Lars Renström till ny ordförande, Carl Douglas till vice ordförande och Jan Svensson till ny ordinarie ledamot i styrelsen i ASSA ABLOY till årsstämman i april 2012. Övriga av stämman valda ledamöter nomineras till omval.

Efter drygt 17 år som ledamot i styrelsen i ASSA ABLOY, varav de senaste 6 som ordförande, lämnar Gustaf Douglas styrelsen vid bolagsstämman i april.

"Under en 17 år lång period som huvudägare och ledamot i styrelsen, de senaste 6 åren som ordförande, har jag haft förmånen att bidra till ASSA ABLOYs fantastiska utveckling. Jag känner nu att det är dags att lämna över till Lars Renström. Genom Lars får ASSA ABLOY en industriellt mycket erfaren ordförande som tillsammans med vice ordförande Carl Douglas skapar grunden för fortsatt stabilitet och framgång. Med tillskottet av Jan Svensson, som jag känner stort förtroende för, förstärks styrelsens kompetens ytterligare.

Jag känner att tidpunkten för min avgång är väl vald. De senaste 6 åren har företaget kraftigt förändrats till ett modernt industriföretag och visat stark utveckling under ledning av Johan Molin. Företaget står väl rustat för fortsatt framgång", kommenterar Gustaf Douglas.

Bilaga: information från ASSA ABLOYs samt Latours årsredovisningar för 2010 avseende Lars Renström, Carl Douglas och Jan Svensson.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42


Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december kl. 08:00.

Bilaga, information från årsredovisningarna för 2010

Lars Renström

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008
Född 1951
Civilingenjör och civilekonom
VD och koncernchef för Alfa Laval AB sedan 2004. VD och koncernchef för Seco Tools AB 2000-2004. VD och divisionschef för Atlas Copco Rock Drilling Tools 1997-2000.
Innan dess innehade han ett flertal ledande befattningar inom ABB och Ericsson.
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Alfa Laval AB och TeliaSonera AB.

Carl Douglas

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2004
Född 1965
BA (Bachelor of Arts)
Egen företagare.
Övriga uppdrag: vice ordförande i Securitas AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour, Niscayah Group AB, Swegon AB och SäkI AB.

Jan Svensson

Styrelseledamot i Investment AB Latour sedan 2003
Född 1956
Maskiningenjör och civilekonom
VD och koncernchef i Investment AB Latour.
Övriga uppdrag: styrelseordförande i AB Fagerhult och Nederman Holding AB. Styrelseledamot i Loomis AB och Oxeon AB.