ASSA ABLOYs försäljning av Lorentzen & Wettre slutförd

2011-10-03

Alla villkor för försäljningen av Lorentzen & Wettre till ABB har uppfyllts och därmed har transaktionen framgångsrikt slutförts fredagen den 30 september. Försäljningspriset uppgår till 750 MSEK på skuldfri basis.

Lorentzen & Wettre tillverkar och distribuerar utrustning för processoptimering för massa- och pappersindustrin med en omsättning på 307 MSEK 2010 och 188 anställda.

"Det är mycket glädjande att försäljningen slutförts och att Lorentzen & Wettre i ABB får en långsiktig ägare som ger företaget ett industriellt hem och därmed skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling" säger Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY i en kommentar.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72