ASSA ABLOY har förvärvat amerikanska Security Metal Products, tillverkare av högsäkerhetsdörrar

2010-08-13

ASSA ABLOY har förvärvat Security Metal Products, en väletablerad amerikansk tillverkare av standardiserade och specialanpassade högsäkerhetsdörrar.

Security Metal Products grundades 1955 och har sitt huvudkontor i södra Kalifornien. Företaget har tillverkning och regionala kontor i Nordamerika och 150 anställda.

"Det är mycket glädjande att Secuity Metal Products blir en del av ASSA ABLOY koncernen. Med förvärvet tar vi ytterligare ett viktigt steg i att erbjuda ett brett produktutbud och kompletta dörrlösningar för kommersiella kunder," sade Johan Molin, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"Security Metal Products är ett viktigt tillskott till division Americas. Företaget har en mycket kompetent ledning och ett välförtjänt rykte för hög kvalitet och tillförlitlighet. Företaget förbättrar ytterligare vårt kunderbjudande mot såväl högsäkerhetssegmentet som mer traditionella kommersiella kunder i USA," sade Thanasis Molokotos divisionschef Americas.

Omsättningen förväntas uppgå till 150 MSEK 2010 och förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72