Förvärvet av ActiveIdentity slutfört

2010-12-17

Förvärvet av ActiveIdentity Corporation ("ActivIdentity") har nu godkänts av ActiveIdentitys aktieägare och förvärvet är slutfört.

ActivIdentity är marknadsledande inom system för säker personidentifiering och fastställande av identiteter med hög säkerhet. Produktportföljen kompletterar ASSA ABLOYs affärsenhet HID Global väl.

ActivIdentity har 223 anställa med huvudkontor i Kalifornien samt kontor i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Australien och Japan. Omsättningen för det brutna räkenskapsåret per 30 september 2010 uppgick till 58 MUSD.

Förvärvet orsakar initialt en marginell utspädning av vinst per aktie.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


Informationen är sådan som ASSA ABLOY kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december kl. 00.30.