ASSA ABLOY förvärvar Swesafe

2010-11-02

ASSA ABLOY har avtalat om förvärv av Swesafe, den största låssmeden i Sverige.

 

 

"Det är med glädje jag välkomnar Swesafe till ASSA ABLOY. Förvärvet av Swesafe är ett viktigt steg i utvecklingen av den svenska marknaden inom det snabbväxande elektromekaniska segmentet," sade Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY.

 

"Genom att äga den största låssmeden i Sverige utvecklar vi låssmeder och systemintegratörer till att bli mer projektorienterade och fokuserade på elektroniska produkter och serviceerbjudandet. Dessutom kommer det att ge oss ytterligare förståelse för slutkundernas behov," sade Tzachi Wiesenfeld, divisionschef EMEA.

 

Swesafe blir en fullständigt separat enhet inom ASSA ABLOY Scandinavia och Göran Burenstam Linder fortsätter som VD. Swesafe blir systerbolag till både ASSA AB och Copiax AB.

 

Försäljningen 2010 förväntas uppgå till 430 MSEK, lika fördelat mellan mekaniska och elektromekaniska produkter. Swesafe har 24 filialer och 313 anställda. Förvärvet kommer initialt att marginellt bidra till vinst per aktie.

 

Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

 

 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72