ASSA ABLOY har ingått avtal att förvärva det amerikanska företaget ActivIdentity Corporation

2010-10-12

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av ActivIdentity Corporation, ledande inom hantering av säker personidentifiering och fastställande av identiteter med hög säkerhet. Företaget är noterat på NASDAQ-börsen (Namn: ACTI).

ActivIdentity är marknadsledande inom system för säker personidentifiering och fastställande av identiteter med hög säkerhet. Produktportföljen kompletterar ASSA ABLOY's affärsenhet HID Global.

ActivIdentity har 223 anställa med huvudkontor i Kalifornien samt kontor i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Australien och Japan och omsättningen för räkenskapsåret till och med september 2009 uppgick till 62 MUSD.

- Förvärvet är ytterligare ett steg i vår vision att vara världsledande inom säker identifiering och utfärdande av säkra identiteter. ActivIdentity skapar ytterligare tillväxtmöjligheter på en snabbt konsoliderande marknad, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

- ActivIdentity är ett mycket viktigt tillskott till HID Global som skapar möjlighet att erbjuda en unik lösning för både logisk och fysisk passerkontroll genom en gemensam säker identifiering, sade Denis Hébert, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY.

ASSA ABLOYs förvärvserbjudande uppgår totalt till cirka 162 MUSD med ett bud per aktie om 3,25 USD, en premie på cirka 48 procent över ActivIdentitys genomsnittliga aktiekurs om 2,20 USD under 20 handelsdagar till och med 8 oktober, 2010. Båda företagens styrelser har gett sitt godkännande till transaktionen som förväntas slutföras i december 2010.

Förvärvet orsakar initialt en marginell utspädning av vinst per aktie.

Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter samt godkännande av ägarna till majoriteten av de utestående aktierna.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72